Maria Haldeaki

Μετάφραση στα ελληνικά

Statsautorisert Translatør i Gresk

  • Arbeider frilans med statsautoriserte oversettelser fra norsk til gresk og fra gresk til norsk for private personer og offentlig sektor.
  • Arbeider  frilans med tolking fra gresk til norsk og fra norsk til gresk. Arbeider spesielt for norske domstoler og norsk politi. Har grunnleggende utdanning som tolk fra IMDi og er oppført i tolkeportalen.no
  • Er selvstendig næringsdrivende 996751635 MVA

Arbeidserfaring

I dag er jeg i arbeid (fra 1997) som frilans oversetter og tolk i offentlige sammenhenger der jeg har opparbeidet meg flere hundre timers tolkerfaring til og fra gresk, jeg arbeider især for norske domstoler og politimyndigheter. Jeg har også oversatt i årenes løp hundrevis av offentlige dokumenter for private personer og domstolene-politiet. Jeg står oppført i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tolkeportal og i kataloger over autoriserte translatører ved den greske ambassaden i Norge og den norske ambassaden i Hellas. Arbeidsspråket fra gresk til norsk og fra norsk til gresk. Jeg er også i arbeid (fra 1998) i stilling som seniorkonsulent ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, med spesialisering i undervisningsplanlegging. Tidligere var jeg i arbeid som trikkefører (fra 1988 til 1988) og som språklærer i gresk, privat og i offentlig sektor.

Språkveileder/sensor i gresk

Høyskolen i Oslo og Akershus: Tolking i offentlig sektor 30 sp

2013 høst - 2014 vår

Seniorkonsulent. Studieseksjonen / Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Seniorkonsulent, undervisningsplanlegger, Studieseksjonen/Det juridiske fakultet.

1998 - dd

Statsautorisert translatør og tolk i gresk/norsk

1997 - dd

Timelærer i gresk ved Utenriksdep. kompetansesenter

1997

Sekretær ved medlemsregistret i Lærerforbundet, Oslo

1997

Vognfører ved Oslo Sporveier (helgedagsbetjening)

1988 - 1998

Morsmålslærer i gresk ved grunnskolen og folkeuniversitetet i Oslo

1987 - 1989

Utdannelse

Jeg er cand.polit med hovedfag i sosiologi ved Universitetet I Oslo fra 1997. Min første grad ved Universitetet i Oslo er tverrfaglig vitnemål med filosofi grunnfag, språkstudier og bedriftsøkonomi. Jeg er statsautorisert translatør i gresk fra norsk og omvendt. I 1997 deltok jeg i og bestod en omfattende eksaminasjon ved NHH (Norges Handelshøyskole) som dannet grunnlag for yrkestittelen statsautorisert translatør. Jeg er under utdanning til traumaterapeut IoPT. I 2015 fullførte jeg den obligatoriske deltagelse i utdanningen som kvalifiserer til den beskyttete yrkes tittel traumaterapeut IoPT, og i dag arbeider jeg med å levere diplomoppgaven min ved Instituttet for traumaarbeid, iopt.no, for å endelig få tildelt yrkesautorisasjonen, og registrere meg i Brønnøysundregistrene som traumaterapeut IoPT. Jeg deltar i de internasjonale treningsprogrammer for profesjonelle traumaterapeuter under ledelsen av Franz Ruppert som organiseres av Instituttet siden 2015, neste treningsprogram jeg er tatt opp i er planlagt til å gå i 2017-2018 i Oslo og i München.

3rd International Advanced Training in Identity oriented Psychotraumatheory and – therapy, (IoPT),Identity Therapy and Intention Method, 2017-2018, Munich /Oslo

2017 - 2018

2nd International Advanced Training in Multigenerational psycho traumatology by Franz Ruppert, 2015-2016,Oslo

2015 - 2016

Utdanning Identitetsterapi og Intensjonsmetoden iht Franz Ruppert`s teori og metode

Grunn- og videreutdanning ved Institutt for Traumearbeid AS i Franz Ruppets teori og metode (Godkjent yrkesutdanning, Traumaterapeut – IoPT)

2010 - 2015

Translatøreksamen i gresk ved Norges Handelshøyskole

Bevilling som statsautorisert translatør i gresk fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

1997

Cand. polit. i sosiologi. Universitetet i Oslo

Hovedoppgave: Oppdragelse i offentlig barnehage – en sammenlignende undersøkelse basert på eksempler fra Hellas og Norge med fokus på forskjeller og forskjellenes sosiokulturelle forutsetninger. Veileder Sigurd Skirbekk

1996

Cand. mag. Universitetet i Oslo

Filosofi grunnfag, sosiologi mellomfag, praktisk norsk semesteremne

1991

Bedriftsøkonom BI Oslo

1990

Kurs i norsk for utenlandske studenter

1982 - 1983

Gresk studenteksamen (Ilioupolis/Athen)

1981

Kontakt meg

Kontakt meg
Sending