Statsautorisert translatør i gresk

Mitt navn er Maria Haldeaki, og jeg er statsautorisert translatør fra norsk til gresk og fra gresk til norsk.

I 1997 etter en omfattende eksaminasjon ved NHH (Norges Handelshøyskole), fikk jeg tildelt lisens og yrkestittel som statsautorisert translatør i gresk. Jeg oversetter til gresk fra norsk og fra norsk til gresk alle typer dokumenter for eksempel offentlige bekreftelser, fødselsattester, legeattester, men også akademiske titler, vitnemål, karakterutskrift, salgskontrakter, leieavtaler etc.

Jeg arbeider også som tolk.
Som tolk arbeider jeg for norsk offentlig sektor ofte politiet og domstolene. Jeg engasjeres også ofte av personer som ønsker gresk tolk ved Den greske ambassade i Oslo og konsulatet f eks for å formelt inngå en avtale om fullmakt på gresk. Jeg har grunnleggende utdanning som tolk i offentlig sektor fra IMDi og OsloMet, og er oppført i Nasjonalt tolkeregister og translatorportalen.com. Som tolk er jeg underlagt kravene om god tolkeskikk  jfr  Tolkeloven og Tolkeforskriften.

Jeg er cand.polit med hovedfag i sosiologi ved Universitetet I Oslo fra 1997.  Min mastergrad i sosiologi bygger på en tverrfaglig bachelor i  filosofi, sosiologi, språkstudier og bedriftsøkonomi. Jeg har  også deltatt i utdanninger og treninger som har styrket min kompetanse i å jobbe profesjonelt med tolkning i sårbare situasjoner: Utdanning og yrkestrening ved Instituttet for traumaarbeid, Akademi for fem elementer akupunktur, og OsloMet Tolking i offentlig sektor.

Nåværende arbeidsteder

UNIVERSITETET I OSLO Hovedbeskjeftigelse
NORGES DOMSTOLER Frilans tolk
NORSK POLITI Frilans tolk

Utdanning

2022

Tolking i offentlig sektor

Innføring 30 studiepoeng ved OsloMet

2018-2019

Akupunktur de fem elementer

AFEA  Akademi for fem element akupunktur
akupunkturskole.no
Høsten 2018 og våren 2019. Bestått eksamen i teori juni 2019.

2013 -2018

Οpplæring og praksis ved IoPT Norge- Institutt for Traumearbeid

Professor Franz Rupperts metode ved IoPT Norge- Institutt for Traumearbeid
1997

Tildelt tittelen og lisens som Statsautorisert translatør i gresk

Bestått eksamen i gresk og norsk ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Tildelt bevilling  som statsautorisert translatør  i  gresk etter å ha avgitt forsikring ved Det Kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

1996

Tildeling av hovedfagstittel Cand. polit. i sosiologi

Universitetet i Oslo

Masteroppgave: Oppdragelse i offentlige barnehager – en komparativ studie basert på eksempler fra Hellas og Norge med vekt på forskjeller og deres sosiokulturelle kontekst over tid.

Karakter 2.2
Veileder: Sigurd Skirbekk.

1991

Tverrfaglig grad. Filosofi, sosiologi og norsk språk

Universitetet i Oslo
1990

Bedriftsøkonomi, første år

Handelshøyskolen BI
1982-83

Norsk for utlendinger, nivå 1-4

Universitetet i Oslo
1981

Avgangsvitnemål for videregående skole (B High School of Ilioupoli, Athen)

Arbeidserfaring

1997 - Til dags dato

Seniorkonsulent. Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

1997 - Til dags dato

Statsautorisert translatør og kvalifisert tolk i gresk og norsk

Arbeidserfaring som tolk ved domstolene ι Νorge og politiet fra 2005 ved registrering i det Nasjonalt tolkeregistret  i Norge  og til dags dato. Tolk-ID: 5384 IMDi –  tolkeregisteret.no.

1997 - dags dato

Timelærer i gresk ved opplæringssenteret til Utenriksdepartementet.

Engasjeres sporadisk, kun ved behov
1988-98

Trikkefører i Oslo kommune (helger og helligdager)

1987-88

Timelærer i gresk ved Folkeuniversitetet i Oslo