Arbeidserfaring som tolk ved domstolene ι Νorge og politiet fra 2005 ved registrering i det Nasjonalt tolkeregistret  i Norge  og til dags dato. Tolk-ID: 5384 IMDi –  tolkeregisteret.no.