Masteroppgave: Oppdragelse i offentlige barnehager – en komparativ studie basert på eksempler fra Hellas og Norge med vekt på forskjeller og deres sosiokulturelle kontekst over tid.

Karakter 2.2
Veileder: Sigurd Skirbekk.