Bestått eksamen i gresk og norsk ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Tildelt bevilling  som statsautorisert translatør  i  gresk etter å ha avgitt forsikring ved Det Kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.